ถาวร ภาวะโคตร
-

สนั่น มาลาสาย
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

สมหมาย คันไฮ้
ภาษาไทย

วิจิตรา วิตตะ
วิทยาศาสตร์

รัชฏากรณ์ ตรีสินสกุลชัย
วิทยาศาสตร์

กัลยา คามวุฒิ
สังคมศึกษา